Basistraining VVE 1&2

De inhoud van de training

  • Bijeenkomst 1 Terug naar de basis…Introductie, kennismaking, de talentendriehoek, Inrichting speelleeromgeving en klassenmanagement
  • Bijeenkomst 2 Kijk, ik ben aan het spelen! Spel en spelbetrokkenheid.
  • Bijeenkomst 3 Kijk, ik ben aan het leren! Spelondersteuning en leerstrategieën leren
  • Bijeenkomst 4 Normaal gesproken… Mondelinge taalvaardigheid, woordenschat en taaldenkgesprekken tijdens spel
  • Bijeenkomst 5 Ruimte voor Rekenen… Rekenontwikkeling stimuleren vanuit spel, de rol van de leerkracht bij reken- en denkontwikkeling
  • Bijeenkomst 6 Lezen, luisteren, genieten en leren … Werken aan leesvaardigheid in groep 1&2
  • Bijeenkomst 7 De basis is gelegd… Presentaties en certificering deelnemers


Werkwijze: De trainingsbijeenkomsten zijn gekoppeld aan praktijkopdrachten die deelnemers uitvoeren op de groep. Daarnaast zijn er per deelnemer drie coachmomenten. Er wordt gewerkt met een competentieprofiel waarin de vaardigheden die van belang zijn voor het werken met jonge kinderen zijn opgenomen. Deelnemers gebruiken dit profiel om te reflecteren op eigen ontwikkeling.

Open inschrijving: We werken met open inschrijving, zodat deelnemers van meerdere locaties in een trainingsgroep zitten. Op die manier kunnen deelnemers van en met elkaar leren en eens een kijkje nemen in een andere ‘keuken’.