Train-de-trainer

De ‘Basistraining VVE 1&2’ is ontwikkeld vanuit de kennis en expertise die is opgedaan door ontwikkelaars en trainers van de VVE Basistraining voor pedagogisch medewerkers. De inhoud, de didactiek en de werkwijze van deze training om de educatieve kwaliteit te versterken, leidt volgens de inspectie tot zichtbare resultaten. Deze grondige aanpak verdient een doorgaande lijn naar groep 1/2 in het basisonderwijs.

Niet nog meer nieuwe methodes in de kleuterbouw, maar weer even terug naar de basis. Door goed te observeren, te begrijpen waar de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Wat zie je, wat weet je, wat ga je doen? Hoe zorg je als leerkracht voor een sterke educatieve kwaliteit in je groep waarbij alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen?

Onderzoek en inspectie geven aan dat inzetten op het versterken van de educatieve kwaliteit het verschil kan maken voor de VVE kleuters. Leerkrachten ervaren in hun opleiding nog te weinig aandacht voor de specifieke aandacht die het werken met doelgroep kleuters vraagt. Daarbij moet het scholingsaanbod passend zijn bij de al aanwezige kennis en al gebruikte methoden in het onderwijs. Leerkrachten van de kleuterbouw werken vaak met verschillende methoden naast elkaar, waardoor de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden ontbreekt. Daarnaast ervaren leerkrachten door het stapelen van verschillende methodes dat ze soms niet toekomen aan waar het werkelijk om gaat: het organiseren en begeleiden van spelend leren.

De Gemeente Amsterdam heeft deze behoefte vertaald naar het initiatief om scholing te ontwikkelen voor leerkrachten in de onderbouw, aansluitend op de eerder al in opdracht van de Gemeente Amsterdam ontwikkelde Basistraining VVE voor pedagogisch medewerkers die werken op een VVE locatie. Aansluitend kan, indien gewenst, scholing in een erkend VVE programma gevolgd worden.

Train-de-trainer

Wie kan zich aanmelden voor de train-de-trainer?
• Potentiële trainers zijn gecertificeerd in één of meerdere VVE programma’s voor onderwijs en/of kinderopvang. Of zijn gecertificeerd trainer van de Basistraining VVE voor pedagogisch medewerkers.
• Minimaal dienen ze kennis van en affiniteit met de VVE doelgroep te hebben: jonge kinderen in de onderbouw van het basisonderwijs die risico lopen op achterstanden in hun schoolloopbaan.
• Dat ze bewezen trainersvaardigheden hebben wordt als gegeven beschouwd en is noodzakelijk om deze training te kunnen geven.
• Omdat de training voortbouwt op de principes van de Basistraining VVE voor pedagogisch medewerkers, is het een pré als trainers de inhoudelijke kennis uit die training al hebben verworven.

Herken jij jezelf in bovenstaande en wil je in dit nieuwe jaar, nieuwe kansen creëren voor jezelf en je klanten, meld je dan aan voor de train-de-trainer van de Basistraining VVE 1&2.

Wanneer?
Data: donderdag 7 april 2022 & dinsdag 21 juni 2022
Plaats: Studio Zeeburg, Zeeburgerpad 58, 1019 AC Amsterdam
Kosten: € 1.850, – inclusief trainersmateriaal en lunch

Groepsgrootte is maximaal 20 deelnemers.

Na het volgen van de training kun je zelf als trainer aan de slag. In Amsterdam gaat dat via het coördinatiepunt van de training. Buiten Amsterdam, kun je de training zelf verzorgen. Maar mocht je toch graag gebruik maken van onze coördinatie dan is dat altijd mogelijk